Posłuchaj
Geodezja
Geo-Ośrodek
Przejdź do serwisu
Chorzów 3D
i zdjęcia ukośne
Przejdź do serwisu
Architektura
i zagospodarowanie
przestrzenne
Przejdź do serwisu
Płatności online
za czynności
urzędowe
Dokonaj płatności
portale mapowe
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ortofotomapa oraz fotoplany ukośne
Ortofotomapa oraz fotoplany ukośne
Zdjęcia lotnicze
Aktualności

Płatności online

Zachęcamy do korzystania z usługi płatności internetowych. W szybki i wygodny sposób można dokonać opłaty za czynności realizowane w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Wystarcz...

Czytaj więcej

Uruchomiony został nowy Geoportal Miasta Chorzów

W ramach projektu "Wirtualny Chorzów" został  uruchomiony Geoportal Miasta Chorzów. Z założenia ma byc to platforma, gdzie można przeglądać serwisy mapowe zawierające dane z zakresu ewidencji gruntów i bu...

Czytaj więcej

Serwis Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego

W serwisie można przeglądać obowiązujące, wyłożone i opracowywane  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Możliwe jest składa...

Czytaj więcej