Posłuchaj
Geodezja
Geo-Ośrodek
Przejdź do serwisu
Chorzów 3D
i zdjęcia ukośne
Przejdź do serwisu
Architektura
i zagospodarowanie
przestrzenne
Przejdź do serwisu
Płatności online
za czynności
urzędowe
Dokonaj płatności
portale mapowe
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ortofotomapa oraz fotoplany ukośne
Ortofotomapa oraz fotoplany ukośne
Zdjęcia lotnicze
Aktualności

Wsługa WMS

Udostępniamy usługę WMS w zakresie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Adres usługi:  https://geoportal.chorzow.eu/geoserver/chorzow_mpzp/wms?service=WMS Zapraszamy do korzystania

Czytaj więcej

Zamówienia na mapy i wypisy w GEO-OŚRODKU

W  geodezyjnym serwisie GEO-OŚRODEK dostępna jest już możliwość zamówienia mapy, wypisu lub wyrys przez internet . Teraz można to zrobić bez potrzeby rejestracji i logowania. Obsługa zamówień odbywa się w...

Czytaj więcej

Płatności online

Zachęcamy do korzystania z usługi płatności internetowych. W szybki i wygodny sposób można dokonać opłaty za czynności realizowane w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Wystarcz...

Czytaj więcej