Informacja o planie

XXII/430/2004

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów, uchwalony uchwałą Nr XXII/430/2004 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 6693)

Informację wprowadził(a): (2020-10-23)
Informację zmodyfikował(a): ab_szeja_a (2020-09-17)