Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

Posłuchaj

Opis ogólny

 1. W celu otrzymania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy platformy ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy ją wysłać na adres:
  Urząd Miasta Chorzów
  Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  ul. Rynek 1
  41-500 Chorzów

  lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów w godzinach pracy Urzędu.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego objęte jest opłatą skarbową w wysokości 17 PLN.
 2. Opłatę skarbową należy wnieść przed złożeniem wniosku.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  1. poprzez system poboru opłat dostępny w dolnej części ekranu,
  2. w KASIE URZĘDU MIASTA CHORZÓW - I piętro - pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu,
  3. poprzez wpłata na konto:
   • dla płatności krajowych w PLN
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
   • dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
    PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem, przekazem pocztowym, bezpośrednio w kasie Urzędu lub za pośrednictwem systemu poboru opłat.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
 6. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

Uwaga

 1. Przed złożeniem wniosku należy NAJPIERW dokonać opłaty skarbowej.
 2. Otrzymane e-mailem potwierdzenie należy dołączyć do składanego wniosku.